Kwietniowe spotkanie

Gościem Honorowym naszego spotkania w pierwszą środę kwietnia w Klubie ARCO była Beata Stelmach podsekretarz stanu w MSZ, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (SGH) oraz Calgary University (MBA) i INSEAD (MBA).Tematem był ekonomiczny wymiar nowoczesnej dyplomacji.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w Komisji Papierów Wartościowych. Brała udział w negocjacjach o przystąpienie Polski do OECD i UE. Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy i Rosji.

Ma bogate doświadczenie biznesowe. Pełniła szereg funkcji menedżerskich w wielu przedsiębiorstwach. Była prezesem Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., członkiem zarządu Prokom Software S.A., Intrum Iustitia TFI (zarządzającego jednym z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych), MCI Management S.A. a także zasiadała we władzach podmiotów notowanych na giełdzie.

Dnia 1 maja 2011 roku objęła stanowisko podsekretarza stanu w MSZ i jest odpowiedzialna za promocję Polski oraz wspieranie polskich podmiotów gospodarczych na rynkach zagranicznych. Prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Pani minister zwróciła uwagę, że Polacy są zwykle krytyczni wobec siebie i nie doceniają olbrzymiego postępu, jaki dokonaliśmy w ostatnich latach. Od 1995 r. nasz PKB w stosunku do średniej Unii Europejskiej zwiększył się z 43% do 63% i w 2011 roku wyniósł 398 mld euro. W ciągu dwudziestu lat 1990-2010 PKB zwiększył się 4-krotnie, a eksport 10-krotnie. Jest to powód do dumy i satysfakcji, a wśród nas częściej słyszymy narzekania.

Beata Stelmach podała jeszcze wiele innych ciekawych danych i porównań, które znajdują się w załączonej prezentacji jej wystąpienia.

KorporacjaHZ_20120404_v2.pdf, 814KB

KorporacjaHZ_20120404_v2.pptx, 309KB