Wieczór Wigilijny

Spotkaliśmy się tradycyjnie w Jajku by przy rozświetlonej choince i dźwiękach kolęd życzyć sobie wzajemnie Wesołych Świąt w gronie Korporantów. Wspólnie z nami świąteczną atmosferę tworzył JM Rektor SGH prof. dr hab. Piotr Wachowiak, który złożył serdeczne życzenia zgromadzonym, a także przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak się okazało, to był specjalny wieczór także dlatego, że tego dnia rano, 13 grudnia 2023 r. słowo stało się ciałem – używając poetyki kolędowej - gdyż został zaprzysiężony nowy polski rząd. Do tego wydarzenia nawiązał JM Rektor życząc oprócz zdrowia i prezentów, przede wszystkim powrotu do normalności. Podkreślił, że nowy rząd rodzi nadzieję oraz duże oczekiwania, których spełnienia tak pragniemy.

Oprócz krótkich życzeń prof. Leszek Balcerowicz, założyciel FOR przypomniał czasy nauczania ekonomii w PRL-u, gdy ekonomia kapitalizmu uczyła, że kapitalizm był zły. W kuluarach prof. Balcerowicz został zapytany o jedną z obietnic nowego rządu dotyczącej dwukrotnej rewaloryzacji w ciągu roku emerytur i rent, jeśli inflacja przekracza 5%. Na pytanie czy powinniśmy sobie życzyć takiej dwukrotnej rewaloryzacji odpowiedział stanowczo, że w dłuższym okresie czasu zawsze najlepsza jest niska inflacja.

Ważnym wydarzeniem było wręczenie przez Leszka Hajkowskiego wraz z Zarządem KHZ kilkunastu osobom młodego pokolenia absolwentów SGH certyfikatów poświadczających, że zostali członkami Korporacji oraz znaczków z naszym żaglowcem. Stwarza to szansę trwania Korporacji w przyszłości, gdy nas zabraknie.

Z przyjemnością słuchaliśmy i uczestniczyliśmy w śpiewaniu kolęd z Zespołem Pieśni i Tańca SGH, którym kieruje Ania Markowska. Udział Zespołu w naszych spotkaniach gwiazdkowych stał się już pewną tradycją.

Warto przypomnieć poprzednie spotkanie gwiazdkowe Korporacji w grudniu 2022 r. przed którym miała miejsce niezmiernie ciekawa prelekcja naszych kolegów, Marka Greli i Jana Truszczyńskiego, absolwentów z 1972 r., którzy odegrali czołową rolę w przystąpieniu i pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej.