Polska rajem turystycznym?

Katarzyna Sobierajska

Gościem honorowym ostatniego naszego spotkania w 2009 roku była Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która wprawdzie nie jest absolwentką naszego Wydziału, ale czuje się związana z szerszym środowiskiem naszej Alma Mater. W Ministerstwie odpowiada właśnie za sektor turystyczny. Na tak prowokacyjnie postawione w tytule pytanie jej odpowiedź brzmi...

Jeśli wyobrażamy sobie raj jako turkusową zatoczkę koralową z plażą ocienioną palmami – to nie, ale jeśli ktoś szuka interesujących miejsc z ciekawymi zabytkami kulturalnymi i przyrodniczymi i innymi atrakcjami – to tak.

Jak przystało na rasową ekonomistkę, pani minister podała sporo liczb obrazujących znaczenie tego sektora gospodarki w Polsce i na świecie. Liczba międzynarodowych podróży turystycznych na świecie UNWTO (Światowa Organizacja Turystyczna) oceniła w 2008 roku na 924 mln (+2% wobec 2007 r). Liczbę przyjazdów turystów do Polski szacuje się na 13 mln (-13% - efekt przystąpienia do strefy Schengen i wiz dla wschodnich sąsiadów), ale przyjazdów cudzoziemców do Polski było znacznie więcej – 60 mln, a wyjazdów Polaków za granicę – 50 mln.

Ujmując to w brzęczącej walucie – cudzoziemcy wydali w Polsce 23,5 mld PLN, a Polacy na podróże zagraniczne 9,2 mld PLN, a na podróże krajowe – 23,9 mld PLN. Udział gospodarki turystycznej w PKB Polski wynosi 6%.

Wydatki państwa na turystykę w 2008 r. wyniosły 3,1 mld PLN. W tymże roku Rada Ministrów przyjęła program rozwoju turystyki do 2015 r. szczególnie bliski naszemu gościowi, która jest w znacznym stopniu jego autorką. Celem tego programu, obok poprawy rozwiązań prawnych i uporządkowania różnych spraw było stworzenie warunków dla wykorzystania funduszy unijnych na rozwój turystyki. Zaplanowano uszczknięcie na ten cel 1,5 mld euro w perspektywie finansowej.

Obok programu rozwoju powstała równolegle marketingowa strategia Polski w dziedzinie turystki na lata 2008-2015. Przeprowadzono badania oceny Polski i Polaków przez cudzoziemców, a także atrakcyjność poszczególnych województw i miast. Wygrało województwo pomorskie, przed podkarpackim, małopolskim i warmińsko-mazurskim (dopiero na czwartym miejscu), a wśród miast Kraków o kilka długości przed Zakopanem i Gdańskiem.

Więcej o programie rozwoju turystyki i badaniach naszej atrakcyjności dla cudzoziemców można znaleźć w prezentacji pani Katarzyny Sobierajskiej (PDF, 3.7MB). Na potwierdzenie opinii, że możemy być rajem turystycznym, pokazała film promujący nasz kraj w telewizjach zachodnich.