MBA-SGH

Studia Master of Business Administration na SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, uczelnia o ponad 100-letniej tradycji i 20-letnim doświadczeniu w prowadzeniu programów MBA proponuje chętnym profesjonalistom kształcenie na najwyższym poziomie – w celu zdobycia mistrzowskiej wiedzy z zarządzania biznesem.

Program MBA-SGH jest nowym programem Executive MBA realizowanym w języku polskim i adresowanym do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe i posiadają doświadczenie w biznesie. Oparty jest na polskojęzycznym programie studiów EAUM-MBA, prowadzonym w SGH w ramach projektu o nazwie Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich.

Zajęcia odbywają się (od lutego 2012 r.) w każdy piątek w godzinach 13.00-17.00 i sobotę w godzinach 9.00-17.00.Program MBA-SGH tworzy 15 przedmiotów (582 godziny zajęć) składających się na wykształcenie typu general management, to znaczy ogólne wykształcenie z zakresu zarządzania na poziomie MBA. Zajęcia koncentrują się na zarządzaniu finansami, marketingu, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, a także na zarządzaniu międzynarodowym.

Wykładowcami MBA-SGH są profesorowie Kolegiów Szkoły Głównej Handlowej, a także profesorowie wizytujący oraz zaproszeni praktycy biznesu. Wykładowcy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów z programów MBA w Polsce i za granicą.

Zapraszamy

Biuro Studiów MBA-SGH
Szkoła Główna Handlowa
Ul. Rakowiecka 24, pok. 2
02-521 Warszawa
Tel./faks: 22 646 61 24
E-mail: mbanas@sgh.waw.p
Web: www.mba-sgh.pl