Agiofunds - niekonwencjonalne inwestowanie

Naszych gości przedstawił Andrzej Dorosz, który sam onegdaj kierował Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec i właśnie pod jego skrzydłami doskonalili swoje umiejętności w zarządzaniu funduszami.

Fundusz jest nietypowy. Nasi goście, członkowie zarządu, którzy są jednocześnie jego właścicielami, określają go jako SFIO specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. W ramach funduszu parasolowego występują dwa subfundusze: Agio Kapitał – o konserwatywnym profilu ryzyka oraz Agio Multistrategia - o agresywnym profilu spekulacyjnym. W ramach funduszu parasolowego można zmieniać proporcje udziału poszczególnych subfunduszy. Fundusz ma charakter ekskluzywny i rezerwuje wstęp dla inwestorów gotowych wyłożyć co najmniej 40 tys. euro lub równowartość. Działa od połowy 2009 roku i obecnie zarządza sumą przeszło 100 mln zł. Nie jest to więc fundusz wielki, ale to ma tę zaletę, że może szybko i elastycznie reagować na zmiany sytuacji rynkowej.

Najciekawsza jest jednak zawsze strategia funduszu. W Agiofunds opiera się ona na koncepcji cyklu rynkowego oraz czterech rynków według Murphiego. Pokazują to w skrócie dwa pierwsze slajdy załączonej prezentacji. Cały cykl (niebieski) trwa około 7 lat. Obecnie jesteśmy w środku trzeciego takiego siedmioletniego cyklu (patrz slajd „Gdzie jesteśmy?”). Następne slajdy pokazują czego możemy spodziewać się w przyszłości na poszczególnych rynkach. Na slajdach tego nie ma, ale na rynkach surowców można spodziewać się bańki spekulacyjnej, która szybko rośnie, a potem pęka z hukiem. Mieliśmy już w przyszłości takie bańki o charakterze światowym – najpierw spółek internetowych, potem na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych.

Zarządzający AgioFunds budują portfel inwestycyjny funduszu odmiennie od typowych funduszy odwzorowujących indeksy akcj, czy obligacji. Są to tzw. fundusze niebenchmarkowe, nie związane z inwestowaniem w jedną klasę aktywów. Skład portfela Agio jest dopasowywany do fazy cyklu koniunkturalnego. Oznacza to przesuwanie środka ciężkości inwestycji funduszy kolejno w stronę klas aktywów z najlepszym potencjałem, zgodnie z koncepcją czterech rynków Murphiego. Kluczowe w tym pomyśle jest rozpoznanie bieżącego momentu rynkowego. Zarządzający AgioFunds oceniają, że właśnie skończył się ponad 20- miesięczny okres sprzyjający inwestycjom na rynkach obligacji i wkraczamy właśnie w inflacyjną fazę cyklu na rynkach akcji. Zgodnie z takim założeniem środek ciężkości inwestycji funduszu przesuwa się w chwili obecnej z obligacji w kierunku aktywów inflacyjnych: akcji i surowców.

Nawet jeśli autorzy tej prezentacji przekonali Was do swoich racji, nie zapomnijcie przeczytać „Disclaimer”, który przypomina, że inwestowanie zawsze jest obarczone ryzykiem, nawet jeśli argumenty wydają nam się w pełni przekonujące.

Agiofunds_SGH_112010.ppt, 1.5MB