Księgi Wspomnieniowe Profesora Andrzeja Całusa

Współpracownicy i przyjaciele profesora Andrzeja Całusa przygotowali wydanie Ksiąg Wspomnieniowych Profesora, obejmujących siedem tomów, nad którymi Profesor pracował do ostatnich dni. Otrzymaliśmy wspaniały prezent - możliwość zamówienia bezpłatnie wybranego tomu – tytuł każdego tomu wskazuje na jego merytoryczna zawartość.

Spis Ksiąg Wspomnieniowych Profesora

Tom I
Wejście w problematykę Wspólnot Europejskich - ZBIÓR OPRACOWAŃ 1960–1997
Tom II
Blaski i cienie legislacji Unii Europejskiej na bazie Wspólnot Europejskich – ZBIÓR OPRACOWAŃ 1995 – 2019
Tom III
„Sztandarowy” dorobek z komparatystyki w sferze prawa cywilnego i handlowego. PODRĘCZNIK AKADEMICKI I WSPÓŁPRACA Z UNIDROIT
Tom IV
Komparatystyka na usługach praktyki
Tom V
Wkład do reformy rodzimego porządku prawnego
Tom VI
Zamiast trzeciego wydania podręcznika „Prawo cywilne i handlowe państw obcych”
Tom VII
Aspekty prawne handlu zagranicznego i międzynarodowa kooperacja przemysłowa

Nie ma już ani jednego egzemplarza tomu I. Do naszej dyspozycji jest po około 50 egzemplarzy pozostałych 6 tomów. Zamówienia proszę składać do Ireneusza Nawrockiego inawrocki@post.pl tel. 601 203 808 z kopią dla nas khz@khz.sgh.waw.pl Rozdzielenie dostępnych egzemplarzy według zasady kto pierwszy ten lepszy.

Zamówione egzemplarze można będzie odebrać przychodząc na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Korporacja Handlu Zagranicznego SGH w dniu 19 czerwca o godz. 18 w Sali 322 w Gmachu Głównym SGH