Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw

Noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje. Dla nas, absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego, szlachectwem jest wyjątkowe wykształcenie, które mieliśmy zaszczyt otrzymać. Do czego to zobowiązuje?

Moim zdaniem między innymi do tego, żeby niezależnie od tego czy w swojej działalności zawodowej zajmowaliśmy się handlem międzynarodowym czy nie, wiedzieć coś na ten temat. I oto pojawia się wspaniała możliwość uzupełnienia znajomości tego tematu. Nasz kolega korporant Jurek Cieślik (rocznik 71), PT Profesor dr hab. Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego cieslik@kozminski.edu.pl udostępnia nam swoją książkę przygotowaną we współpracy z GUS “Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw”.

Jest to syntetyczne (niecałe 70 stron bez dodatków i aneksu) kompendium wiedzy na temat handlu oraz inwestycji zagranicznych w okresie burzliwych przemian. Podam tylko dwie liczby. Tylko w ciągu 15 lat (1988-2003) liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się 3-krotnie, a liczba eksporterów 65-krotnie! Autor dokładnie bada zróżnicowanie firm i potrafi na podstawie GUS i innych dostępnych danych „wydobyć” wiele tendencji, które potem obrazowo przedstawia na świetnych wykresach, rysunkach i oczywiście w tabelach oraz porównuje z innymi krajami. Dowiesz się kim są firmy born global a kim antylopy (gazele według terminologii OECD).

Duża część jest poświęcona ZIB zagranicznym inwestycjom bezpośrednim zarówno przychodzącym jak i wychodzącym. Autor przyznaje, że „wokół udziału kapitału zagranicznego w procesie polskiej transformacji toczą się ostre spory a wachlarz poglądów jest bardzo szeroki’. Przewaga inwestycji przychodzących jest znaczna. Jego analiza wpływu i znaczenia ZIB jest bardzo ciekawa. Pracę kończą wnioski i rekomendacje.

Jestem przekonany, że większość z nasz jeśli nie przeczyta z zainteresowaniem, to przynajmniej przejrzy książkę z poczucia zobowiązania dla naszego szlachectwa.

Maciej Tekielski

Jerzy Cieślik: Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw, 1.8MB