Debata na temat reguły wydatkowej w procesie budżetowym

W dniu 15 stycznia br., w godzinach 12:00 – 15:00, w Auli I, budynek C, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 128 (róg Madalińskiego) odbędzie się debata “Reguła budżetowa czy rada fiskalna? Fałszywa alternatywa.” organizowana przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Szkołę Główną Handlową we współpracy z SKN Finansów i Makroekonomii.

Plan debaty

 1. Otwarcie debaty: Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 2. Wprowadzenie: SRW – spojrzenie praktyczne – dr Sławomir Dudek – TEP, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 3. Panel ekspercki
  • Moderator: Marek Chądzyński („Dziennik Gazeta Prawna”)
  • Monika Kurtek – główna ekonomistka, Bank Pocztowy S.A.
  • prof. Marta Postuła – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Marek Dietl – prezes GPW
  • Ludwik Kotecki – Instytut Odpowiedzialnych Finansów – CMS, były Wiceminister Finansów
  • Leszek Skiba – Wiceminister Finansów
  • dr Mateusz Szczurek – Europejska Rada Budżetowa, były Minister Finansów
  • Bartłomiej Wiczewski – ECFIN Komisja Europejska

Wprowadzenie do dyskusji

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej rozpoczęła się dyskusja nt. zmiany lub nawet likwidacji stabilizującej reguły wydatkowej. Pojawiły się propozycje stworzenia Rady Fiskalnej, która zamiast numerycznej reguły, arbitralnie ustanawiałaby przestrzeń fiskalną w procesie budżetowym. Niektóre doniesienie medialne alarmują wręcz, że prace koncepcyjne nad takim rozwiązaniem są już zawansowane i taka propozycja wkrótce może zostać wdrożona do porządku prawnego. Ponadto w ostatnim okresie w planowaniu budżetowym stosowane są praktyki mające na celu zmniejszanie zakresu wydatków objętych reżimem reguły wydatkowej. Tworzone są m.in. nowe fundusze celowe poza zakresem reguły, a niektóre wydatki są przesuwane do tych funduszu (np. tzw. 13 emerytura została przesunięta z ZUS do SFWON). TEP oraz SGH od samego początku brały aktywny udział w debacie nt. reguły wydatkowej, już w 2013, kiedy tworzono regułę wydatkową, dyskutowaliśmy w panelu „Czy nowa reguła fiskalna uzdrowi finanse publiczne w Polsce”. Na pewno udało się zredukować nadmierny deficyt. Chcemy kontynuować tą dyskusję, szczególnie w obliczu pojawiających się głosów, aby regułę zlikwidować.