Bal Ekonomisty w hotelu BRISTOL

W dniu 1 lutego 2020 r. odbył się zorganizowany we współpracy z Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) Bal Ekonomisty w hotelu BRISTOL w Warszawie pod patronatem honorowym JM Rektora SGH prof. Marka Rockiego.

W tym roku stowarzyszenie absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGH postawiło na coś więcej, niż zwykłą, karnawałową imprezę. Przy udziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Kolegium Gospodarki Światowej SGH doprowadzono do spotkania środowisk, które wobec wyzwań współczesnego świata powinny współpracować i zajmować wspólne stanowisko.

Za stołami zasiadła mieszanka pokoleniowa i zawodowa ekonomistów, przedsiębiorców oraz luminarzy nauki. Naukę reprezentowali: Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Grzegorz Mazurek, profesorowie Kolegium Gospodarki Światowej SGH, prof. Krzysztof Czajkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor CNBCH z Uniwersytetu Warszawskiego, Konrad Zawadzki. We wspólnym spotkaniu profesjonalistów biznesu i nauki uczestniczył wiceminister MNiSzW, dr hab. Sebastian Skuza.

Na balu Prezydent Korporacji Leszek Hajkowski ogłosił podjęcie ważnej inicjatywy wychodzącej naprzeciw potrzebom obecnej ery wzrostu gospodarczego, napędzanego innowacjami. Grupa ekspertów związanych z Korporacją HZ SGH oraz uczelniami powołała fundację Science & Management Professionals, która wykorzysta kapitał wiedzy zgromadzonej w środowisku managerów nauki i innowacyjnego biznesu.

Powodem troski osób zgromadzonych wokół Fundacji, których życie zawodowe toczy się od dawna wokół tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, jest niska efektywność wykorzystania środków na innowacje. Szczególnie, gdy nakłady na innowacje w Polsce (na głowę mieszkańca) są znacznie niższe od średniej europejskiej. Zadaniem Fundacji jest upowszechnianie i udoskonalanie narzędzi oraz rozwiązań służących sprawniejszej komercjalizacji nowych, innowacyjnych produktów. Także wczesnemu i niekosztownemu porzucaniu nierokujących pomysłów na nowe produkty. Fundacja zamierza pomagać uczelniom w szkoleniu managerów jutra i pracownikom naukowym w osiąganiu sukcesu rynkowego dla ich wynalazków. Pragnie też uzupełniać edukację biznesową obecnych kadr o najnowsze osiągnięcia w zakresie projektowania nowych rozwiązań i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach.

W opinii fundatorów można wiele dobrego zdziałać ułatwiając w ramach Fundacji rozwój powiązań nauki i biznesu –schematów działania dla tworzenia i urynkawiania produktów. Takie działania wymagają wspólnego języka i wspólnego aparatu pojęciowego, a te nie zostały jeszcze skutecznie przeniesione do polskiej nauki i gospodarki.

Specjalne podziękowania należą się sponsorom spotkania – Bankowi Millennium, firmie Cushman&Wakefield, a także partnerom balu: Stock Polska, Dr Irena Eris, Ava Cosmetics, Inglot oraz Wittchen. Cieszy, że idee przyświecające imprezie nie są obce biznesowi. Tym razem kolacja, muzyka i zabawa sprzyjały przede wszystkim rozmowie, integracji i wykluwaniu się nowych form współpracy środowisk, na których spoczywa odpowiedzialność za powiększanie wartości dodanej w gospodarce. Źródłem dodatkowej wartości, budującej zamożność społeczeństw ponad przeciętną, są właśnie kończące się sukcesem rynkowym innowacje.