Jubileusz Naszych Profesorów

To było wyjątkowe wydarzenie. W dniu 7 listopada urządziliśmy wspólnie z KGŚ 90 urodziny naszych profesorów Klemensa Białeckiego i Andrzeja Całusa. W uroczystości z udziałem JM Rektora prof. Marka Rockiego oraz Dziekana KGŚ prof. Marzenny Weresy wzięło udział tylu wychowanków i sympatyków dostojnych Jubilatów, że wypełnili Aulę Główną SGH. Były dyplomy Uczelni, pamiątkowe plakietki, kwiaty i wiele, wiele serdecznych i gorących życzeń.

Laudację prof. Andrzeja Całusa wygłosił Andrzej Kratiuk a prof. Klemensa Białeckiego Jarosław Szewczyk. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca SGH. Odśpiewaliśmy wspólnie 200 lat.

Druga część spotkania odbyła się w Jajku, które dosłownie pękało w szwach pod naporem nie mniej niż 150 gości. Wzruszeni Profesorowie przyjmowali życzenia od wielu swoich wychowanków, w tym telefoniczne z Ghany. Obaj Jubilaci są ikonami Wydziału Handlu Zagranicznego i jego następcy Kolegium Gospodarki Światowej, z którymi byli związani przez całe życie zawodowe. Byli liderami w swoich dziedzinach. Profesor Andrzej Całus jako chyba jedyny w Polsce prowadził wykłady z prywatnego prawa międzynarodowego, a takiego przedmiotu nie było nawet na Wydziale Prawa UW. Profesor Klemens Białecki natomiast był prekursorem wykorzystywania na wykładach studiów przypadku. Był autorem pierwszej książki o marketingu wydanej w tej części Europy.

Dzieli ich tydzień (profesor Białecki jest starszy) a łączy blisko 70-letnia przyjaźń. Jeżeli się już sprzeczają, to czy pewne wydarzenie miało miejsce w 1953 czy 1954 roku. Jeździli razem na Mazury na ryby, z tym że słowami profesora Całusa: „był między nami podział zadań, Klemens łowił a ja zjadałem.” Pasją profesora Białeckiego są polowania, profesora Całusa podróże. Pomimo trudności z poruszaniem się odwiedził w tym roku 5 azjatyckich krajów poradzieckich i Cypr.

To było wspaniałe i niezapomniane spotkanie.