J.E. Paul Wojciechowski, Ambasador Australii

Paul Wojciechowski jest zawodowym dyplomatą, pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu w Australii. Zajmował się sprawami związanymi z polityką zagraniczną, gospodarką, handlem i rozwojem oraz polityką konsularną, w szczególności w odniesieniu do regionu Azji i Pacyfiku.

Ambasador Wojciechowski złożył listy uwierzytelniające w Polsce w lutym 2016r. Jest także Ambasadorem Australii na Czechy i Litwę.

Przed przyjazdem do Polski pełnił funkcję dyrektora departamentu ds. dyplomacji ekonomicznej i analiz, gdzie odpowiadał za rządowy program dyplomacji ekonomicznej. Pracował także w australijskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Republice Korei (1995-98), Indonezji (2001-2004) i Belgii/ UE (2007-2010).

W latach 2011-13 pan Wojciechowski pracował w australijskiej agencji ds. pomocy międzynarodowej AusAID, gdzie kierował departamentem odpowiedzialnym za stosunki Australii z międzynarodowymi bankami rozwoju, wielostronną politykę rozwojową (w tym współpracę z ONZ, OECD DAC i Grupą Roboczą ds. Rozwoju przy G20).

Paul Wojciechowski posiada dyplom licencjata Uniwersytetu Queensland w dziedzinie nauk politycznych, dziennikarstwa oraz ekonomii, dyplom magistra Uniwersytetu Monash w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ukończył także studia podyplomowe na Australijskim Uniwersytecie Narodowym z zakresu stosunków międzynarodowych i handlu.