PATRICIA BEATRIZ SALAS

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Argentyny w Polsce i na Litwie

Pani Salas ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Prawa na Narodowym Uniwersytecie w Buenos Aires i została nagrodzona Złotym Medalem przez Narodowy Instytut Służby Zagranicznej. Posiada również dyplom d’Études Approfondies (odpowiednik stopnia magistra) Studium Społeczeństw Latynoamerykańskich Paryskiej Sorbony.

Zajmowała szereg stanowisk dyplomatycznych. Była chargé d’affaires w Republice Hondurasu oraz pracownikiem odpowiedzialnym za kulturę i edukację w przedstawicielstwie Argentyny przy UNESCO.

W latach 1998 – 2006 była ministrem w Ambasadzie w Waszyngtonie służąc jako łącznik w sprawach obrony, bezpieczeństwa międzynarodowego, nuklearnych i kosmicznych.

W latach 2006-2008 była koordynatorem wiceministra spraw zagranicznych w sprawach Ameryki Północnej oraz Azji i Pacyfiku odpowiadając za współpracę z samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi.

Do roku 2013 zajmowała stanowisko wicedyrektora Departamentu Krajów Sąsiednich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Handlu Międzynarodowego i Wyznań odpowiadając za stosunki polityczne z Boliwią, Brazylią, Chile, Paragwajem i Urugwajem.

Mówi po angielsku, francusku i uczy się polskiego.