Europejski System Nadzoru Finansowego

W dniu 25 maja br. odbędzie się w SGH konferencja poświęcona zagrożeniom wynikającym z niskiej efektywności działania lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji nadzoru finansowego. Konferencja będzie miała formę dwóch następujących po sobie paneli: ekonomicznego i prawnego. Udział w nich potwierdzili m.in. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska - członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, dr Stanisław Kluza - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kwaśniak – Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Przed uczestnikami obrad staną fundamentalne pytania: - czy zewnętrzny nadzór finansowy jest potrzebny oraz kto i jak powinien go wykonywać? – jakie są doświadczenia nadzoru finansowego w kontekście ostatniego kryzysu finansowego? co oznacza i jakie będą konsekwencje powołania europejskiego systemu nadzoru finansowego? Celem konferencji jest wypracowanie opinii i rekomendacji dla władz publicznych, instytucji finansowych i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Organizatorem konferencji jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, a partnerem merytorycznym jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.ptsm.edu.pl/konferencje.

Andżelika Kuźnar
Biuro ds. Absolwentów SGH w Warszawie
www.sgh.waw.pl/ba