Promocja regionu Kędzierzyna-Koźle

Nasze spotkanie w środę 10 kwietnia o godz. 19 w Klubie ARCO miało szczególny charakter, bowiem było poświęcone prezentacji i promocji regionu Kędzierzyna-Koźle przez wiceprezydenta miasta Ewę Sławską- Bąk oraz absolwenta naszego Wydziału, szefa parku przemysłowego Wiesława Skwarko.

Multimedialną prezentację regionu przeprowadziła pani wiceprezydent miasta ds. gospodarki przestrzennej i inwestycyjno-remontowej Ewa Sławska-Bąk, która poprzednio przez blisko 20 lat pracowała w Banku PKO BP, zajmując się bankowością korporacyjną. Miasto w granicach administracyjnych obejmuje kilka sąsiednich miejscowości i liczy ok. 64 tys. mieszkańców. Kędzierzyn ma tradycje silnego ośrodka przemysłu chemicznego sięgające okresu przedwojennego. Niemcy produkowali tutaj syntetyczną benzynę. Dzisiaj są to Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Blachownia. Natomiast mniej znaną dziedziną działalności gospodarczej jest port i przemysł stoczniowy. Stocznie pracują do dzisiaj, głównie na zlecenia z Niemiec i Holandii. Już 1935 r. był to największy port śródlądowy w Europie z przeładunkami 4 mln ton. Dzisiaj mu daleko do takich wyników, ponieważ w latach 1980. transport śródlądowy stał się dalszym priorytetem i nie podjęto działań dla udrożnienie Odry. Nad Odrą jest zaś usytuowane 11 portów i stoczni, transportem Odra-Dunaj czyli Morze Bałtyckie – Morze Śródziemne jest zainteresowane wiele krajów, a u nas m.in. KGHM i Jastrzębska Spółka Węgłowa. Unia Europejska z pewnością nie poskąpiłaby funduszy na ten cel. Brak jednak odpowiedniego programu rządowego. Pani wiceprezydent z pasją zwróciła się o wsparcie takiego przedsięwzięcia i przywrócenie transportowi śródlądowemu wspaniałej roli, jaką mógłby odgrywać. Największym problemem jest wyludnienie, głównie w wyniku emigracji do Niemiec i Holandii. Żeby temu przeciwdziałać, rozwijane jest szkolnictwo zawodowe w potrzebnych dziedzinach m.in. budownictwa barek i statków. Absolwenci znajdują jednak zatrudnienie częściej w Holandii niż w Polsce.

Wiesław Skwarko, absolwent naszego Wydziału, od pół roku jest prezesem zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. (KKPP). W ostatnich latach był związany z dużymi firmami z tego regionu – był wiceprezesem Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. oraz likwidatorem Nafty Polskiej, z którą był związany od 2005 roku, gdzie pełnił funkcje dyrektora ds. strategii finansowej a także członka zarządu. Wcześniej pracował w firmie Rothschild Polska. Jego doświadczenie ma pomóc w znalezieniu inwestorów, którzy chcieliby ulokować swoje firmy w KKPP, który dysponuje ponad 70-hektarową, częściowo uzbrojoną działką w Blachowni w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Spółka zamierza stworzyć tutaj centrum naukowo-przemysłowe, a z myślą o młodzieży – inkubator przedsiębiorczości. Zarówno pani wiceprezydent jak i nasz kolega patrzą optymistycznie w przyszłość. Nie na darmo w Kędzierzynie obowiązuje rejestracja samochodowa OK, więc musi być O.K.!