Biuro ds. Absolwentów

Drodzy Absolwenci SGH/SGPiS,

Niedawno powstało w SGH Biuro ds. Absolwentów, którym mam przyjemność kierować,  dlatego pozwalam sobie skierować do Państwa kilka słów przedstawiających naszą działalność i ofertę dla absolwentów.

Biuro ds. Absolwentów jest jednostką, która pomaga w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi między absolwentami a Uczelnią. Pełnimy także funkcję biura karier pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy i praktyk, a także wspierając ich przy planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Nasze działania koncentrują się na gromadzeniu i udostępnianiu ofert praktyk, staży oraz pracy (poprzez serwis internetowy www.kariera.sgh.waw.pl), doradztwie zawodowym, pomocy w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Organizujemy spotkania z pracodawcami. Gromadzimy także informacje o studentach i absolwentach SGH, wydajemy Kartę Absolwenta SGH, współpracujemy z organizacjami absolwentów (jak Stowarzyszenie Absolwentów SGH, czy Korporacja Handlu Zagranicznego).

Planujemy także rozpocząć bardziej aktywną działalność mającą służyć integracji środowiska absolwentów SGH. Pierwszą taką inicjatywą było spotkanie integracyjne zorganizowane wspólnie z kilkunastoma  absolwentami naszej uczelni partnerskiej - Uniwersytetu Bocconi (Milan, Włochy) 8 grudnia w restauracji Bordo, ul. Nowy Świat 5.

Andżelika Kuźnar
Kierownik Biura ds. Absolwentów

Biuro ds. Absolwentów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, pok. 132-135
02-554 Warszawa
tel. (22) 564 94 72
faks (22) 564 86 35
http://www.sgh.waw.pl/ba
e-mail: ba@sgh.waw.pl


Spotkanie miało niezobowiązujący charakter i kilkadziesiąt młodych osób i kilku weteranów z naszej Korporacji z zapałem dyskutowało przy włoskim bufecie dość obficie zaopatrzonym, ale nie rzucającym na kolana, uzupełnionym o dwa drinki firmowe łącznie za 50 zł. Czekamy na kolejne ciekawe inicjatywy Biura.