W lutym promocja książki Leszka Balcerowicza

Gościem honorowym naszego spotkania w dniu 20 lutego w Klubie ARCO był Leszek Balcerowicz, który przedstawił swoją ostatnią książkę „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” - to swoista „biblia wolności” (1027 stron) zawierająca zbiór znakomitych tekstów myślicieli wolnościowych: od Adama Smitha przez Miltona Friedmana po Leszka Kołakowskiego. Książkę można było nabyć na miejscu w cenie 20 PLN a autor wszystkim zainteresowanym podpisywał książkę.

I musiał to zrobić około 150 razy, ponieważ tyle osób przyszło na spotkanie i prawie każdy opuszczał je z grubą księgą pod pachą. Żeby ułatwić nam korzystanie z tego obszernego dzieła Leszek Balcerowicz dokonał wprowadzenia, które znajduje się w załączonej prezentacji: FOR_prezentacja_LB_Odkrywajac_wolnosc_FINAL.pptx, 714KB