Korporacja Handlu Zagranicznego

Jesteśmy stowarzyszeniem absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH, który istniał od końca lat 1940. do połowy lat 1990., kiedy został zlikwidowany w ramach reorganizacji Uczelni i powrotu do starej nazwy. Oficjalnie zaistnieliśmy dopiero w 1990, ponieważ poprzednie władze niechętnym okiem patrzyły na takie inicjatywy.

Dlaczego w ogóle powstaliśmy?

Wśród absolwentów naszego Wydziału, zwłaszcza wśród starszych roczników z lat 1960. I 1970., istniały bardzo silne więzy koleżeńskie i postanowiliśmy stworzyć dla nich ramy organizacyjne. Wzorowaliśmy się trochę na przedwojennych korporacjach studenckich, a trochę na organizacjach alumnów międzynarodowych szkół biznesu jak INSEAD. Z tej próby naśladownictwa niewiele wyszło. Nie udało nam się ani wprowadzić rytuałów charakterystycznych dla dawnych korporacji studenckich ani przekonać się nawzajem do wspierania się w sprawach zawodowych, co cechuje uniwersytety amerykańskie i szkoły biznesu. Udało nam się jednak osiągnąć coś bardzo ważnego – zrodził się „duch Korporacji” – po prostu czujemy, że jesteśmy sobie bliscy, chcemy i lubimy przebywać w swoich towarzystwie i wspólnie działać.

Dlaczego nam się udało?

Po pierwsze – sprawił to duch Korporacji. Po drugie – nam się naprawdę chciało. Po trzecie – wielką rolę odegrał ten, któremu chciało się najbardziej – nasz charyzmatyczny Wielki Mistrz Bogusław Sosnowski, który przez 20 lat niestrudzenie kierował, inicjował, motywował, pobudzał, zapraszał, namawiał i przekonywał. Po czwarte – wypracowaliśmy pewien schemat działalności. Spotykamy się regularnie w pierwszą środę miesiąca – na spotkania te zapraszamy Gościa Honorowego, którym bywa najczęściej wyróżniający się członek Korporacji, absolwent naszego Wydziału, ale nie tylko.

Goście Honorowi

Spotykał się z nami np. nasz Korporant Andrzej Olechowski i to dwukrotnie, kiedy kandydował w wyborach prezydenckich, spotkał się nasz Korporant Józef Oleksy, kiedy był premierem, byli też inni politycy, prezesi banków i różnych przedsiębiorstw, mniejszych, większych i największych, a także pisarze i wiele innych znanych osobistości. Nasz Wydział bowiem wyprodukował ich sporo, że wspomnimy tylko Nikę Bochniarz, Danutę Hübner, Leszka Balcerowicza, Dariusza Rosatiego, Marka Borowskiego czy Wiesława Rozłuckiego. Wszyscy są mniej czy bardziej związani z naszą Korporacją. Te regularne spotkania mają charakter klubowo–towarzyski i stały się ważnym środkiem integrowania naszego środowiska. W czerwcu zamiast spotkania organizujemy pikniki a w styczniu bale. Zwłaszcza te ostatnie cieszą się dużym powodzeniem. Gorąco popieramy odbywanie spotkań rocznicowych poszczególnych roczników np. 20 lub 30 lat od zakończenia studiów. Nawet jeśli wszyscy jesteśmy sobie bliscy, to koleżanki i koledzy z tego samego roku studiów są jeszcze bliżsi.

Jubileusz XX-lecia

Zlikwidowanie Wydziału Handlu Zagranicznego spowodowało brak dopływu nowych roczników i podnoszenie się średniego wielu Korporantów. Postanowiliśmy działać. Punktem przełomowym był Jubileusz XX-lecia Korporacji, Z tej okazji zorganizowaliśmy w październiku 2011 r. wspólnie ze Szkołą Główną Handlową konferencję KARIERA – SUKCES – PRZYSZŁOŚĆ składającą się z trzech paneli: finansowo-bankowego, przemysłowo-usługowego i poświęconego przyszłości Polski, z udziałem powszechnie znanych Korporantów, a wieczorem Galę na stadionie Legii z koncertem Andrzeja „Piaska” Piasecznego oraz bankietem z muzyką taneczną na blisko 500 osób.

Nowe otwarcie

Jubileusz poprzedziły wybory nowej Wielkiej Ławy, która postanowiła tchnąć nowego ducha w działalność Korporacji. Po 20 latach nasz Wielki Mistrz, współtwórca, motor i dusza Korporacji, Bogusław Sosnowski, przekazał pałeczkę swojemu młodszemu następcy, Leszkowi Hajkowskiemu. Chcemy postawić do dyspozycji studentów i absolwentów to, co mamy najcenniejsze – doświadczenia naszych członków, którzy zdobyli je kierując organizacjami gospodarczymi i są gotowi się nimi podzielić. Planujemy uruchomienie systemu mentoringu/coachingu, a także stworzenie inkubatora przedsiębiorczości akademickiej. Jesteśmy w trakcie powoływania fundacji, żeby zapewnić sobie bazę materialną, gdyż nie wszystko można realizować w oparciu o woluntariat naszych członków i sympatyków.

Wspólnie z innymi organizacjami

Mamy pomysł działania w kierunku stworzenia warunków oraz instrumentów dla rozwijania działalności biznesowej po zakończeniu studiów na SGH, współtworząc fundusz typu seed money czy business angels dedykowany najbardziej zdolnym i kreatywnym absolwentom. Być może tego rodzaju inicjatywy będziemy rozwijać wspólnie z organizacjami absolwentów z innych uczelni ekonomicznych, zaczynając od zaprzyjaźnionej krakowskiej Korporacji Absolwentów UEK. Nawiązujemy też kontakty zagraniczne.

Otwarte członkostwo

Liczymy 550 członków. W naszej bazie danych mamy również innych absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego a także studentów zainteresowanych kontaktami i współpracą z nami. Zgodnie ze zmienionym statutem przestaliśmy być stowarzyszeniem, którego członkami mogą być wyłącznie absolwenci Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH, lecz również inne osoby akceptujące nasze cele i nasz statut.